Çfarë po ndodh?

Fondi i Zhvillimit Shqiptar po rindërton disa nga shtëpitë në Vuno. Në këtë projekt rikonstruksioni është edhe shtëpia e Babës në Vuno.