Situata e shtëpisë – 5 Shtator 2018

Situata e shtëpisë – 5 Shtator 2018

Në vijim disa foto të bëra në fund të gushtit. Shtëpisë i është bërë suvatim nga jashtë dhe vendosur çatia. Çatia është me bazë druri, shtresë katrama dhe tjegulla.

Ajo që është si derë nga mbrapa shtëpisë ka akoma gurët që u janë vënë për të mos hyrë dhitë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *